Sardinia Old Town of Iglesia
© Omar Sayami

Shaded walls

In the old town of Iglesias on the island of Sardinia. | Italy

Wild Cliffs Mirror Image

Comment