wpid8372-laos-watgold.jpg
© Omar Sayami

Prayer-Gold

Monastery: Wat Mai in Luang Prabang | Laos

Blossom Lady Wake Up

Comment