Laos Nam Ou Fluß Nong Khiaw,
© Omar Sayami

Das Zirpen am Nam Ou

Sonnenuntergang in Nong Khiaw, kleiner Ort am Fluß Nam Ou gelegen | Laos

Bierlaune Die Nachbarin

Kommentieren